Ομάδα Προσκόπων – Βιβλιαράκι Καταγραφής Απαιτήσεων και Νέων Εμπειριών (Κ.Α.Ν.Ε.)

Το προσκοπικό πρόγραμμα βασίζεται στην προσωπική αλλά και προσκοπική ανέλιξη του κάθε μας μέλους. Έτσι όπως και στα υπόλοιπα τμήματα, στην Ομάδα Προσκόπων υπάρχουν προσκοπικές Απαιτήσεις και Πτυχία, χωρισμένα σε επίπεδα και κατηγορίες.

Κάθε χρόνο, βάση το προγράμματος της προσκοπικής χρονιάς, μεγάλο μέρος των απαιτήσεων καλύπτεται ή προετοιμάζεται από τις συγκεντρώσεις και τις δράσεις μας. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Ο κάθε Πρόσκοπος οφείλει να κυνηγά το Επιτελείο για να περνά τις απαιτήσεις του, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι πρέπει να περιορίζεται στις απαιτήσεις σχετικά με την υφιστάμενη θεματική ενότητα του προγράμματος. Οι απαιτήσεις μπορούν να περαστούν, είτε με συζήτηση, είτε με ευφάνταστη παρουσίαση (PowerPoint, αφίσες, κατασκευές κλπ) είτε με κάτι πιο διαδραστικό. Αυτά εξηγούνται καλύτερα στο εγχειρίδιο «ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΕΛΙΞΗΣ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2023-23» που εξέδωσε η Ομάδα μας, στο οποίο μάλιστα μπορεί το κάθε μας μέλος να βρει τις απαιτήσεις κάθε επιπέδου βάση του φετινού μας προγράμματος.

Το επιτελείο της Ομάδας Προσκόπων από πέρυσι ολοκλήρωσε μια μεγάλη προσπάθεια με την δημιουργία ενός μοναδικού διαβατηρίου-μητρώου-εγχειριδίου που κάθε μέλος μας θα έχει σε όλη την Προσκοπική του ζωή στην Ομάδα Προσκόπων και αφετέρου σαν ανάμνηση από τα χρόνια αυτά. Το Κ.Α.Ν.Ε. (Καταγραφή Απαιτήσεων & Νέων Εμπειριών), φιλοδοξούμε να γίνει για τον κάθε Πρόσκοπο, μία παρότρυνση ή και η κινητήριος δύναμη για την απόκτηση προσκοπικών γνώσεων και εμπειριών.

Το βιβλιαράκι διατίθεται προς πώληση στο Σύστημα μας, με κόστος € 7,60 το ένα. Θα μπορείτε να το προμηθευτείτε μετά από προπαραγγελία στην πιο κάτω ηλεκτρονική φόρμα και πληρωμή του σχετικού κόστους προς το Επιτελείο της Ομάδας.

https://forms.gle/U9QR3FM9QYEVs2G58

Πολλές από τις απαιτούμενες γνώσεις, πέραν των καθιερωμένων συγκεντρώσεων μας, μπορούν να αποκτηθούν από βιβλία, το διαδίκτυο ή άλλα εγκόλπια και εγχειρίδια. Το Επιτελείο της Ομάδας μας κάνει μια προσπάθεια να συγκεντρώσει διάφορα βοηθήματα στην ιστοσελίδα του συστήματος μας, όπου μάλιστα μπορούν να βρεθούν και τα εγκόλπια του ΣΠΚ των παλιών επιπέδων Αρχαρίου – Χάλκινου Τριφύλλου και Αργυρού Τριφύλλου, τα οποία εμπεριέχουν τις γνώσεις για τις ίδιες ή παρόμοιες απαιτήσεις, ίσως με μια μικρή ανακατάταξη: ΟΜΑΔΑ->ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑΣ

Το επιτελείο της Ομάδας  βρίσκεται στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις τυχών χρειαστείτε.

Θα βρείτε αυτούσια την επιστολή στον πιο κάτω σύνδεσμο :

20232024008 ΟΠ Βιβλιαράκι Καταγραφής Απαιτήσεων και Νέων Εμπειριών (Κ.Α.Ν.Ε.)