Κορωνοδοκιμασίες της 76ης Αγέλης – 6η Πρόκληση

6η Πρόκληση 26 04 2020