Διαγωνισμός δοκιμασιών της 76ης Ομάδας – 3η Δοκιμασία

3η Δοκιμασία 27 04 2020