Διαγωνισμός δοκιμασιών της 76ης Ομάδας – 2η Δοκιμασία

2η-Δοκιμασία 20 04 2020