Αγέλη Λυκοπούλων – Εφημερίδα Το Πλατύ Πλατύγηρο – Τεύχος 2

Αγαπημένοι μας χαίρετε,

Καλή ανάγνωση και στο δεύτερο τεύχος της εφημερίδας μας.

ΠΛΑΤΥ_ΠΛΑΤΥΓΥΡΟ_ΤΕΥΧΟΣ02_2022