Πάσχα 2018

Ένεκα των εορτών του Πάσχα δεν θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση το Σάββατο 07 και 14 Απριλίου 2018. Η πρώτη μας συγκέντρωση μετά το Πάσχα θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου 2018.

Όλες τις άλλες λεπτομέρειες θα τις βρείτε πιο κάτω :

Πάσχα 2018