Κοινότητα Ανιχνευτών – Δράση Κοινωνικής Προσφοράς: Μαίανδρος Ι

Η κοινωνική προσφορά έχει ως στόχο να αναδείξει την ανιδιοτελή εθελοντική προσφορά των Ανιχνευτών μας προς το κοινωνικό σύνολο. Είναι η έμπρακτη εφαρμογή της προσκοπικής μας Υπόσχεσης, η παρότρυνση προς τους Ανιχνευτές για την εφαρμογή της αποστολής του Προσκοπισμού στο να διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην Κοινωνία, ένα μικρό βήμα δηλαδή για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο.

Ακριβώς για τους πιο πάνω λόγους η δράση κοινωνικής προσφοράς, διεξάγεται σε πιο συλλογικό επίπεδο και διοργανώνεται από την Γενική Εφορεία. Στόχος μας είναι η ουσιαστική και σε μεγάλη έκταση παρέμβαση του Προσκοπισμού στα κοινά δρώμενα μέσω ενός δομημένου σχεδίου που θα συνδράμει καταλυτικά στην προαγωγή των στόχων που τίθενται.

Ως επακόλουθο, με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Παγκύπρια Δράση του Κλάδου Ανιχνευτών «Μαίανδρος Ι» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, 2024.

Στην δράση «Μαίανδρος Ι», οι Ανιχνευτές θα πρέπει να βρίσκονται στο καταφύγιο σκύλων στο Δάλι στις 09:45, με πλήρη προσκοπική στολή. Η δράση αναμένεται να τελειώσει στις 12:00 στον ίδιο χώρο, ώρα κατά την οποία μπορείτε να παραλάβετε τα παιδιά σας.

(https://maps.app.goo.gl/B2VSFYbnoX2AqjmGA)

Για την δράση ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ κόστος συμμετοχής.

Παρακαλούμε όπως οι Ανιχνευτές ενημερώσουν τους Ομιλάρχες τους για την συμμετοχή τους στην δράση το αργότερο μέχρι το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, 2024.

Το επιτελείο της Κοινότητας Ανιχνευτών βρίσκεται στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις τυχών χρειαστείτε.

20232024030 ΚΑ – Δράση Μαίανδρος Ι 2024