Εκλογές Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Προσκοπικής Επιτροπής 76ου Σ.Π. Στροβόλου

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που επικοινωνούμε μαζί σας με αφορμή τις εκλογές για την Επιτροπή Γονέων του Συστήματος μας.

Ένα πολύ σημαντικό μέρος του Συστήματος μας είναι η Επιτροπή Γονέων, η οποία αποτελείται από γονείς και φίλους του Συστήματος και έχει ως σκοπό την συνεργασία με το Επιτελείο του Συστήματος υποστηρίζοντας το έργο των βαθμοφόρων.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Απριλίου, 2024 κατά την διάρκεια της  καθιερωμένης μας Συγκέντρωσης, στον χώρο του Συστήματος στις 15:15-16:00. Περισσότερη ενημέρωση σχετικά με την συγκεκριμένη μέρα θα λάβουν όσοι υποβάλουν ενδιαφέρον.

Δικαίωμα συμμετοχής στην επιτροπή έχουν όλοι οι γονείς των οποίων τα παιδιά είναι μέλη του Συστήματος και όλοι οι φιλοπρόσκοποι οι οποίοι επιθυμούν να συνδράμουν στο Σύστημα.

1.Βάση των εσωτερικών κανονισμών του Σώματος ο ρόλος των Συνδέσμων Επιτροπών Προσκοπικών Συστημάτων ( Σ.Ε.Π.Σ.)  είναι:

α. να κινούν το ενεργό ενδιαφέρον της κοινωνίας για τον Προσκοπισμό μέσα στα πλαίσια της τοπικής τους αρμοδιότητας.

β. να εξευρίσκουν χρηματικούς πόρους, υλικά, χώρους και εγκαταστάσεις.

γ. να μεριμνούν, σε συνεργασία με την Αρχηγό Συστήματος (A.Σ.), για την εξεύρεση Βαθμοφόρων και γενικά για την υποστήριξη του έργου του Συστήματος.

  1. Οι Σύνδεσμοι Επιτροπών Προσκοπικών Συστημάτων έχουν επίσης την ευθύνη για:

α. τη διαχείριση της περιουσίας και των οικονομικών του Συστήματος.

β. την εποπτεία, έλεγχο και καλή διατήρηση του υλικού και γενικά της περιουσίας του Συστήματος.

γ. την  εξεύρεση χρηματικών πόρων για τις ανάγκες του Συστήματος,

και

δ. την παροχή στην Α.Σ. ηθικής και υλικής ενίσχυσης για την εκπλήρωση του έργου και ομαλής λειτουργίας του Συστήματος.

Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων οι Σ.Ε.Π.Σ. οφείλουν πάντοτε να ενεργούν μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τους Κανονισμούς αυτούς και από τον Οργανισμό του Σ.Π.Κ.

Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να στηρίξετε την προσπάθεια του Συστήματος μας, στην διαπαιδαγώγηση των νέων μας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη αίτηση και να την επιστρέψετε στο αρχηγείο του Συστήματος μας το αργότερο, μέχρι το Σάββατο, 30 Μαρτίου, 2024.

Η ημερήσια διάταξη της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης θα περιλαμβάνει:

α. Λογοδοσία απερχόμενης Επιτροπής.

β. Συζήτηση οποιουδήποτε θέματος σχετιζόμενου με τις δραστηριότητες της απερχόμενης

Επιτροπής.

γ. Απονομή του τίτλου «Επίτιμου Μέλους».

δ. Εκλογή νέας Επιτροπής.

Η Επιτροπή συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις μία φορά τον μήνα, μέχρι σήμερα την πρώτη Τετάρτη, γύρω στις 18:00. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική, εκτός απροόπτου. Πολύ αραιά γίνονται και έκτακτες συνεδριάσεις, συνήθως πριν από μεγάλες εκδηλώσεις (πχ γιορτή Χριστουγέννων). Επίσης, η Επιτροπή καλείται να βοηθήσει σε εκδηλώσεις έμπρακτα πχ ψήσιμο, ετοιμασία και σερβίρισμα φαγητού και ποτών, τήρηση ταμείου κλπ. Η βοήθεια είναι εθελοντική αλλά πολύ σημαντική.

Με τα πιο πάνω, βλέπετε ότι η συμμετοχή στην Επιτροπή μας δεν έχει την κούραση των Σχολικών Επιτροπών και είναι σίγουρα πιο διασκεδαστική. Εντούτοις η συμβολή της είναι εξέχουσας σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος μας.

Σας προτρέπουμε λοιπόν όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να συνδράμετε με οποιοδήποτε τρόπο στην προσπάθεια αυτή να  εκδηλώσετε ενδιαφέρον για εκλογή στην Επιτροπή Γονέων του Συστήματος μας όπου θα χαρούμε να συνεργαστούμε για την συνέχιση της 76ικής Ιστορίας.

Όντας σίγουροι για το ενδιαφέρων που θα επιδείξετε σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για τυχών απορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αργυρώ Καφετζιή – Αρχηγός Συστήματος – 99 378 325

Στάθης Παναγίδης – Πρόεδρος Επιτροπής – 99 219 997

Όλες τις άλλες λεπτομέρειες θα τις βρείτε πιο κάτω :

20232024029 Εκλογές Επιτροπής 2024-2027