Αγέλη Λυκοπούλων: Ενημερωτικό Έντυπο – Τι είναι διήμερο ;

Αγαπημένοι μας Γονείς των Λυκοπούλων,

Η πανδημία τα τελευταία 2 ½ χρόνια μας έχει στερήσει τις δύο κορυφαίες δράσεις που τα παιδιά περιμένουν με μεγάλη αγωνία: τα διήμερα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και την κατασκήνωση με το τέλος της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν κανένα από τα Λυκόπουλα μας, ακόμα και τα μεγαλύτερα να μην έχουν καταφέρει να συμμετέχουν σε καμία από τις πιο πάνω δραστηριότητες.

Με τη χαλάρωση των μέτρων, μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στη διοργάνωση ενός διημέρου, το οποίο θα αποτελέσει και την προετοιμασία μας για την επερχόμενη καλοκαιρινή μας κατασκήνωση.

Προσπάθεια μας, μέσω του εντύπου αυτού, είναι να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για το πρόγραμμα ενός διημέρου, τα ατομικά εφόδια που πρέπει να έχουν τα παιδιά σας, αλλά κυρίως να αντιληφθείτε το μέγεθος των εμπειριών που θα αποκτήσουν συμμετέχοντας σε αυτό.

Ενημερωτικό Έντυπο ΑΛ – Τι είναι Διήμερο ;