Ταμείο Αγέλης

Με αφορμή την έναρξη της νέας προσκοπικής χρονιάς, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η
Αγέλη μας κατά την τήρηση του παρουσιολογίου των συγκεντρώσεων, συλλέγει Ταμείο με
σκοπό τη βέλτιστη υλοποίηση του προγράμματος του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, τα χρήματα
που συγκεντρώνονται, αξιοποιούνται για την αγορά αναλώσιμων υλικών όπως για παράδειγμα
χαρτόνια, γόμες, μολύβια, χρωματιστά, σχοινιά κτλ.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες:   Ταμείο Αγέλης (344 downloads)