Roverway 2024 – Ενημέρωση 2

Σε συνέχεια προηγούμενης μας ενημέρωσης για την 7η Προσκοπική Κατασκήνωση (Roverway) που θα διεξαχθεί μεταξύ των 22 Ιουλίου – 01 Αυγούστου 2024 στην Νορβηγία με σλόγκαν «North of the Ordinary» το Σώμα Προσκόπων Κύπρου θα συμμετέχει με οργανωμένη αποστολή.

Πιο κάτω επισυνάπτονται όλες οι λεπτομέρειες από την εγκύκλιο που ανακοίνωσε το Σώμα Προσκόπων Κύπρου :

Το Roverway αποτελεί κοινή διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Γραφείων της Προσκοπικής και της Οδηγικής Κίνησης και αφορά Ανιχνευτές, Μέλη Προσκοπικών Δικτύων και νεαρούς Βαθμοφόρους ηλικίας 16 έως 22 ετών κατά την ημέρα έναρξης της δράσης. Συγκεκριμένα στην αποστολή μπορούν να συμμετέχουν νέοι και νέες που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1 Αυγούστου 2001 και 22 Ιούλιου 2008. Όσοι Ανιχνευτές θα συμμετέχουν, θα πρέπει να έχουν περάσει την Ε.Τ.Ε. (Ειδική Τελετή Εισδοχής).

Όσοι θα συμμετέχουν στο ROVERWAY θα πρέπει να δημιουργήσουν Ομίλους αποτελούμενους από 5 – 8 άτομα τα οποία θα πρέπει να έχουν ένα Συνοδό Βαθμοφόρο (με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται πιο κάτω) ανάλογα με το μέγεθος του Ομίλου. Η μέγιστη δύναμη ενός Ομίλου είναι 8 άτομα στο σύνολο (7 συμμετέχοντες και 1 Βαθμοφόρος Συνοδός). Κάθε 6-9 Όμιλοι θα αποτελούν μια ‘Κοινότητα’ που θα αποτελείται από 45 άτομα και θα περιλαμβάνει Ομίλους από διάφορες χώρες. Νοείται ότι ένας Κυπριακός Όμιλος δε θα είναι στην ίδια ‘‘Κοινότητα’’ με άλλο Κυπριακό Όμιλο.

Οι Όμιλοι θα διαμορφωθούν με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής. Προτεραιότητα θα δοθεί στα Συστήματα (δηλαδή, οι προερχόμενοι από το ίδιο Σύστημα θα γίνει προσπάθεια να τοποθετηθούν, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της αποστολής, στον ίδιο όμιλο), μετά στις Τοπικές Εφορείες (όπου υπάρχουν) και τέλος στις Επαρχιακές Εφορείες. Αυτό γίνεται και για εύκολο συντονισμό.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής στο ROVERWAY, έχει καθοριστεί από τους διοργανωτές στα €605. Επειδή το ΣΠΚ επιθυμεί να οργανώσει έγκαιρα την αποστολή του, θα δεχθεί αιτήσεις με βάση το σχέδιο αποπληρωμής ως εξής:

Πρώτη δόση €205 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 το αργότερο μαζί με την αίτηση συμμετοχής (βλέπε αίτηση συμμετοχής στο τέλος και Microsoft Form πιο κάτω)
Δεύτερη δόση €200 μέχρι τις 30 Ιουλίου 2023
Τρίτη δόση €200 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023

Το πιο πάνω ποσό του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλης διακύμανσης στη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ Ευρώ και Νορβηγικής Κορώνας.

Εκτός από το παραπάνω τέλος συμμετοχής που καθορίστηκε από τους διοργανωτές, θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να καλύψουν ένα επιπρόσθετο ποσό το οποίο θα καλύπτει τα ακόλουθα:

 1. Αεροπορικό εισιτήριο, το κόστος του οποίου θα είναι ανάλογα με το ύψος των προσφορών που θα ζητηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΚ
 2. Τουριστική διαμονή 2-3 ημερών με διαμονή σε ξενοδοχείο.
 3. Μεταφορικά από και προς τα αεροδρόμια (Κύπρου και Νορβηγίας).
 4. Το αναμνηστικό πακέτο της Κυπριακής αποστολής.
 5. Ιατρική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας με τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένων μικρών χειρουργικών επεμβάσεων ή θεραπειών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
 6. Ταξιδιωτική ασφάλεια που καλύπτει όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
 7. Λοιπά έξοδα (απρόβλεπτά, μονοήμερη προ-συνάντηση αποστολής στη Κύπρο κλπ)

Το επιπρόσθετο αυτό ποσό, ενδεικτικά αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ €1.500 – €1.800, το οποίο δύναται να πληρωθεί σε δόσεις, μετά την ημερομηνία αποπληρωμής του δικαιώματος συμμετοχής πιο πάνω με βάση το σχέδιο αποπληρωμής ως εξής:

Πρώτη δόση €200 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2023
Δεύτερη δόση €200 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023
Τρίτη δόση €200 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023
Τέταρτη δόση €200 μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2023
Πέμπτη δόση €200 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2024

Το υπόλοιπο ποσό πέραν των €1.000 θα αποπληρωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο όταν οριστικοποιηθεί το τελικό κόστος με βάση τη τελική προσφορά που θα κατοχυρωθεί και για το οποίο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση σε κατοπινό στάδιο.

Ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι και μέλη του Προσκοπικού Δικτύου που έχουν γεννηθεί πριν από τις 1η  Αυγούστου 2001 μπορούν να συμμετάσχουν ως:

α. International Service Team (IST) προσφέροντας υπηρεσίες τις οποίες θα επιλέξουν οι διοργανωτές. Οι IST θα φτάσουν στην κατασκήνωση 1-2 ημέρες πριν την έναρξη της δράσης και θα φύγουν 1-2 μέρες μετά το πέρας της.

β. Patrol Leader (PL): Βαθμοφόροι συνοδοί. Μπορούν να συμμετάσχουν στην Αποστολή, όσοι Βαθμοφόροι θα έχουν Εντολή Διοίκησης σε ισχύ κατά την περίοδο του ROVERWAY, είναι κάτοχοι Πτυχίου Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων (περιορισμένος αριθμός ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής Ανιχνευτών).

γ. Contingent Management Team (CMT): Βαθμοφόροι που θα ασχοληθούν με την οργάνωση της αποστολής. Τονίζεται ότι οι ευθύνες τους δεν θα περιορίζονται μόνο στην οργάνωση της αποστολής από την Κύπρο αλλά θα έχουν την ευθύνη της αποστολής και κατά τη διάρκεια της δράσης. Συνιστάται όπως οι CMT έχουν συμπληρώσει το 27ο έτος, καθώς οι υπευθυνότητες τους πιθανότατα να τους αποσπούν από τη συμμετοχή τους στη δράση (περιορισμένος αριθμός ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής Ανιχνευτών).

Προτεραιότητα θα δοθεί στους Βαθμοφόρους του Κλάδου Ανιχνευτών. Συνιστάται όπως οι Βαθμοφόροι Συνοδοί είναι άτομα με τους οποίους οι Ανιχνευτές έχουν επαφή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η τελική έγκριση για τους βαθμοφόρους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σαν PL ή CMT θα δοθεί από την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων. Σε περίπτωση που ο βαθμοφόρος αποφασίσει να μην συμμετάσχει θα του επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που έχει ήδη πληρώσει (βλέπε πολιτική ακύρωσης πιο κάτω).

Το δικαίωμα συμμετοχής στο ROVERWAY για τους PL έχει καθοριστεί από τους διοργανωτές επίσης στα €605 ποσό που θα πρέπει να αποπληρωθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω. Για τους ΙST και CMT έχει καθοριστεί στα €495, ποσό που θα πρέπει να αποπληρωθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω (με την 3η δόση να ανέρχεται στα €90).

Η Δήλωση Συμμετοχής για όλους τους ενδιαφερόμενους, πρέπει να φτάσει στο Σώμα, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 στις 12μ.μ. το αργότερο και να συμπεριλαμβάνει ΟΛΑ τα ακόλουθα:

 1. Κατάθεση της Πρώτης Δόσης (όπως φαίνεται πιο πάνω) στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τράπεζα Κύπρου

Αριθμός Λογαριασμού: 0136 05 002034

IBAN Nο: CY17 0020 0136 0000 0005 0020 3400 SWIFT: BCYPCY2N

Ελληνική Τράπεζα

Αριθμός λογαριασμού: 131 01 63938 101

IBAN Nο: CY44 0050 0131 0001 3101 6393 8101 SWIFT (BIC) HEBACY2N

Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται: «ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – RW24 – ΑΡ. ΔΟΣΗΣ»

Για παράδειγμα: «76, ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΦΕΤΖΙΗ, RW24, 1η Δόση».

 1. Συμπλήρωση των στοιχείων στο έντυπο (Microsoft Form) πατώντας εδώ.
 2. Το συμπληρωμένο και υπογραμμένο έντυπο «Συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα» (για ανήλικους) και «Δήλωση βαθμοφόρου» (για ενήλικες) (βλέπε Συνημμένο 1) να παραδοθεί στον Αρχηγό Συστήματος για έγκριση και προώθηση στον Επαρχιακό Έφορο, ο οποίος με την σειρά του αφού τα εγκρίνει να αποσταλούν τα πρωτότυπα στο ΣΠΚ.
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου (έστω και αν είναι ληγμένο, για έλεγχο του ονόματος) στο email: roverway@cyprusscouts.org. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού το διαβατήριου ή η ταυτότητα θα πρέπει να είναι σε ισχύ 6 μήνες από την ημερομηνία αναχώρησης.
 4. Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης στα email: roverway@cyprusscouts.org, logistirio@cyprusscouts.org και as@76.life

Πολιτική ακύρωσης (σχετικά με το ποσό συμμετοχής) :

 • Μετά τις 4 Σεπτεμβρίου 2023 η πρώτη δόση του κόστους συμμετοχής των € 205 δεν επιστρέφεται.
 • Μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2024 όλο το υπόλοιπο ποσό συμμετοχής που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

(η πολιτική ακύρωσης καθορίζεται από την πολιτική καταβολής του ποσού συμμετοχής στους διοργανωτές, η οποία ακόμη να διευκρινιστεί πλήρως και για αυτό τον λόγο η πιο πάνω πολιτική ακύρωσης ενδέχεται να αλλάξει).

Όλες οι πιο πάνω προθεσμίες θα τηρηθούν αυστηρά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Αρχηγό Αποστολής, αδ. Τζόζεφ Κοντό στο 99 210 107 ή στον Έφορο Διεθνών Σχέσεων, αδ. Ηρόδοτο Μιχαήλ στο 99 928 023 ή στο roverway@cyprusscouts.org

Επιπλέον όσοι επιθυμείτε να πάρετε μια πρώτη άποψη από τη δράση αυτή μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Roverway 2024 στο σχετικό σύνδεσμο: https://roverway.kmspeider.no/english

20222023043 Roverway 2024 – Ενημέρωση 2.docx