Παγκύπριο Τζάμπορι Λυκοπούλων

Ο Κλάδος Λυκοπούλων διοργανώνει για όλα τα Λυκόπουλα της Κύπρου, Παγκύπριο Τζάμπορι Λυκοπούλων που θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή, 14 Μαΐου 2017, στην Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ στο Πέρα Χωρίο Νήσου.

Παρακαλώ όπως συμπληρωθεί η δήλωση που ακολουθεί και επιστραφεί σε εμάς, το αργότερο στις 29 Απριλίου 2017 για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης της δράσης. 

Επιστολή Παγκύπριο Τζάμπορι Λυκοπούλων (777 downloads)

 

Δήλωση Παγκύπριο Τζάμπορι Λυκοπούλων (700 downloads)