ΟΠ : Διαγωνισμός Ομάδας Προσκόπων 2021 – Μέρος 2

2os ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 76ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ