Μη πραγματοποιήση συγκέντρωσης ένεκα Καθαρής Δευτέρας – Επιστολή

Με την πιο κάτω επιστολή, σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση, ένεκα του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας.

Καλό Τριήμερο σε όλους ! ! !

Επιστολή – Κλειστοί για Καθαρή Δευτέρα