Κοινότητα Ανιχνευτών – Δήλωση Συμμετοχής Διήμερου στην Κυπερούντα

Είναι με μεγάλη χαρά που επικοινωνούμε μαζί σας για να σας πληροφορήσουμε για το διήμερο της 76ης Κοινότητας Ανιχνευτών που θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Κυπερούντα το Σαββατοκύριακο 25 – 26 Ιανουαρίου 2020.  Σκοπός του διημέρου είναι τα παιδιά σας να συνεχίσουν την προσπάθεια τους για υλοποίηση των απαιτήσεων που απαιτεί το κατάλληλα διαμορφωμένο τους πρόγραμμα και επίσης για διασκέδαση.

Οι Ανιχνευτές  πρέπει να βρίσκονται στο άνοιγμα Κολοκάση το Σάββατο 25 Ιανουαρίου το  αργότερο μέχρι τις 07:30 πμ φορώντας την πλήρη προσκοπική τους στολή. Η δράση θα λήξει την Κυριακή 26 Ιανουαρίου  στις 16:00 με την επιστροφή μας από το χωριό στο άνοιγμα Κολοκάση.

Όλες οι μετακινήσεις θα γίνονται με λεωφορεία της γραμμής και το κόστος συμμετοχής έχει οριστεί στα € 20,00  και περιλαμβάνει τη διατροφή, την μετακίνηση, το κόστος δια τον χώρο διαμονής καθώς και άλλα υλικά για το πρόγραμμα.

Η επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να παραδοθεί στο επιτελείο της Κοινότητας μας μαζί με το τίμημα συμμετοχής στο χώρο του Συστήματος μέχρι το Σάββατο 18 Ιανουαρίου, όπου για σκοπούς προγραμματισμού έχει οριστεί και ως η τελευταία ημέρα παραλαβής δηλώσεων συμμετοχής. 

Για εκπαιδευτικούς σκοπούς αλλά και προς διευκόλυνση σας, επισυνάπτουμε τα ατομικά εφόδια που θα χρειαστεί ο κάθε Ανιχνευτής κατά τη διήμερη δράση. Καλό θα ήταν λόγω περιοχής, όπως οι Ανιχνευτές έχουν μαζί τους και αδιάβροχα.

Το επιτελείο της Κοινότητας βρίσκεται στη διάθεση σας για επιπλέον απορίες ή διευκρινίσεις που τυχόν να έχετε.

201920202017 ΚΑ – Δήλωση Συμμετοχής Διήμερο Κυπερούντα