Έναρξη Προσκοπικής Χρονιάς 2016 – 2017

Αγαπητοί Γονείς,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας ανακοινώνουμε την έναρξη της νέας Προσκοπικής Χρονιάς 2016 – 2017.
Οι συγκεντρώσεις θα ξεκινήσουν κανονικά το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016 από τις 15:00 μέχρι και τις
17:00.

Επιστολή Εγγραφών (557 downloads)

 

Αίτηση-Εγγραφής.doc (1250 downloads)