Εκλογές Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Προσκοπικής Επιτροπής 76ου Σ.Π. Στροβόλου

Με την παρούσα επιστολή σας πληροφορούμε ότι οι εκλογές για την επιτροπή γονέων του Συστήματος θα διεξαχθούν το Σάββατο 08 Μαΐου 2021 στις 11:00 πρωινή μέσω της πλατφόρμας του Zoom.

Όλες τις άλλες λεπτομέρειες θα τις βρείτε πιο κάτω :

20202021014 Εκλογές Επιτροπής 2021