Εκλογές Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Προσκοπικής Επιτροπής 76ου Σ.Π. Στροβόλου

Με την παρούσα επιστολή σας πληροφορούμε ότι οι εκλογές για την επιτροπή γονέων του Συστήματος θα διεξαχθούν το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 στο χώρου του Συστήματος στις 15:15.

Όλες τις άλλες λεπτομέρειες θα τις βρείτε πιο κάτω :

2018043 Εκλογές Επιτροπής 2018