Διαγωνισμός Σήματος και Σλόγκαν 60 χρόνων Συστήματος

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για την έναρξη του Διαγωνισμού Σήματος και Σλόγκαν για τους εορτασμούς των επερχόμενων 60 χρόνων μας.

Όλες οι παράμετροι και οι σχετικές λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν, βρίσκονται πιο κάτω :

Επιστολή Διαγωνισμός Σήματος 60χρόνων