Διαγωνισμός δοκιμασιών της 76ης Ομάδας

76 Ομάδα – οδηγίες για Δοκιμασίες

1η-Δοκιμασία 13 04 2020