Διαγωνισμός δοκιμασιών της 76ης Ομάδας – 5η Δοκιμασία

5η-Δοκιμασία-11-05-2020