Διαγωνισμός δοκιμασιών της 76ης Ομάδας – 4η Δοκιμασία

4η-Δοκιμασία-04-05-2020