Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις Συστήματος

Christmas Events

 14-12-13
[17:00 – 19:00]
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Δημοτικό Σχολείο Πεύκιος Γεωργιάδης

20-12-13
[16:00]
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Δήμου Στροβόλου Λεωφόρος Σταυρού – Presse Cafe

24-12-13
[16:00]
Λεωφόρος Χριστουγέννων (Μπάντα) Λεωφ. Μακαρίου, Λευκωσία

30-12-13
[15:00]
Λεωφόρος Χριστουγέννων (Μπάντα) Λεωφ. Μακαρίου, Λευκωσία