Αγέλη Λυκοπούλων – Στολή με Διακριτικό Χρώματος Εξάδας