Αγέλη Λυκοπούλων – Ενημερωτικό Έντυπο – Τι είναι Διήμερο ;

Προσπάθεια μας, μέσω του εντύπου αυτού, είναι να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για το πρόγραμμα ενός διημέρου, τα ατομικά εφόδια που πρέπει να έχουν τα παιδιά σας, αλλά κυρίως να αντιληφθείτε το μέγεθος των εμπειριών που θα αποκτήσουν συμμετέχοντας σε αυτό.

Στον πιο κάτω σύνδεσμό θα βρείτε αυτούσια την ενημέρωση μας :

Ενημερωτικό Έντυπο ΑΛ 2023 – Τι είναι Διήμερο ;